Swedish Enduro Series

Serietabell Svensk Enduroklassiker
För att skapa ytterligare en dimension för de förare som deltar i deltävlingar som ingår i  Svensk Enduroklassiker sammanställer vi resultaten från deltävlingarna över ett kalenderår och presenterar dem per klass. Detta gäller samtliga klasser förutom Guldhjälmsklasserna.

Deltagare
Ingen separat anmälan behövs, utan samtliga startande i någon av deltävlingarna (ej deltagare i Guldhjälmsklasserna) kommer att ingå i sammanställningen under förutsättning att föraren har minst ett varv registrerat i en av deltävlingarna under året.

Resultathantering
Förarnas resultat redovisas per deltävling i en tabell där antal varv och totaltid sammanräknas efter att Gotland Grand National har genomförts. På så sätt blir det den förare som kört flest antal varv under kortast tid som hamnar högst upp i tabellen. Förare som eventuellt deltar i olika klasser under året kommer att bli redovisad per klass som han/hon har deltagit i och kan inte tillgodoräkna sig resultatet från en klass i totalresultatet för en annan klass. Om två, eller flera, förare hamnar på samma antal varv och tid skiljs de åt genom:

1. Lägsta totalsumma av respektive förares placering i klassen vid samtliga deltävlingar.
2. Lägsta placering i klassen vid senaste deltävlingen

Prisutdelning
För deltagare under 2024 kommer medalj tilldelas placeringarna 1-3 i varje klass. Medaljen skickas ut av Gotland Grand National i samband med övriga Svensk Enduroklassikermedaljer ca. 1 månad efter avslutad tävling.

PRESSMEDDELANDE 2023-04-20

SVENSK ENDUROKLASSIKER UTVECKLAS TILL ATT ÄVEN BLI EN SERIE 2023!
Nu har ledningen för Svensk Enduroklassiker tagit beslutet att utveckla klassikern till att även bli en serie från och med 2023. Namnet vi valt att kalla serien för är Swedish Enduro Series (SES)

SWEDISH ENDURO SERIES (SES)
Nu tar vi Stångebroslaget, Ränneslättsloppet och Gotland Grand National till en ny dimension och gör de klassiska Svenska Enduroloppen även till en serie där alla kan delta. Varje år kör runt 7 500 deltagare något av de tre loppen. 750 av dessa gör varje år en Svensk Enduroklassiker som även fortsättningsvis ligger som grund för det tre loppen tillsammans.

SERIETABELL MED START 2023
Det nya och spännande är att man nu kan se sin totalplacering per klass i en helt ny serietabell. Deltagarnas resultat redovisas för samtliga deltävlingar i en tabell där antal varv och totaltid sammanräknas. Den som har kört flest antal varv under kortast tid hamnar högst upp i tabellen. Man behöver inte delta i alla tävlingar för att få placering men givetvis ökar chanserna om man kör alla tre klassikerlopp (Guldhjälmsklasserna deltar inte)

 

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA
För Svensk Enduroklassiker och Gotland Grand National.
Conny Bohlin +46708249494
Conny.bohlin@nordicsportevent.se

För Stångebroslaget
info@stangebroslaget.se

För Ränneslättsloppet
info@ranneslattsloppet.nu